Výstavy 2019 - Festival NASUTI

Dancing on the Ruins

Nová Cvernovka, Bratislava, 21.9. 2019 – 25.10.2019

exteriér budovy, Zborovňa, Skrytý bar
vstup voľný

Nová Cvernovka, Bratislava, 21.9. 2019 – 25.10.2019

exteriér budovy, Zborovňa, Skrytý bar
vstup voľný

Medzinárodná skupinová výstava je zameraná na tému klimatickej zmeny a s ňou súvisiacej klimatickej krízy, ktorá je najväčšou výzvou súčasnosti. Je stále viac zrejmé, že pokračovanie v súčasnom spôsobe života vedie k ničeniu planéty a k ohrozeniu života ľudstva. Pre zastavenie tejto hrozby sú dôležité rýchle kroky. Je to výzva, ktorá sa nás týka ako jednotlivcov, ale aj ako spoločnosti. Záchrana života na zemi vyžaduje systémové zmeny vo všetkých oblastiach a činnostiach človeka: vo výrobe energie, získavaní potravín, v nakladaní s odpadom, v oblasti transportu, či bývania a tiež zmenu zákonov a finančného systému.

Výstava je oslavou týchto zmien. Na troskách a ruinách minulosti vzniká nová spoločnosť. Kolaps nefunkčného systému poskytuje priestor pre nové idey a riešenia. Riešenia, ktoré budú založené na etickom vzťahu človeka k prírode. Umenie má v tomto procese symbolickú úlohu: inšpirovať, klásť otázky, ale aj experimentovať s odpoveďami. A tiež pripomínať, že aktivita je najlepším liekom proti negativite.