Výstavy 2018 - Festival NASUTI

Nasuti a Umenie pre klímu

Umelecký program festivalu NASUTI v roku 2018 bezprostredne reagoval na tému využitia nepotrebného materiálu v areáli Novej Cvernovky a zároveň si všímal umelecký rozmer ekologického (klimatického) hnutia. Bol tvorený v spolupráci s prizvaným medzinárodným kurátorským a odborným tímom, organizáciami i jednotlivcami (Reuben a Maja Fowkes, Mads Floor Andersen, Diana Klepoch Majdáková, Lenka Kukurová).

Umelecký program festivalu NASUTI v roku 2018 bezprostredne reagoval na tému využitia nepotrebného materiálu v areáli Novej Cvernovky a zároveň si všímal umelecký rozmer ekologického (klimatického) hnutia. Bol tvorený v spolupráci s prizvaným medzinárodným kurátorským a odborným tímom, organizáciami i jednotlivcami (Reuben a Maja Fowkes, Mads Floor Andersen, Diana Klepoch Majdáková, Lenka Kukurová). Zámerom prvého ročníka festivalu bolo zvýšiť povedomie o využití odpadu ako zdroja (princípoch obehového hospodárstva) a o aktuálnych trendoch zodpovedného prístupu nielen pri tvorivých činnostiach, ale aj v každodennom živote. Umelecké diela postupne vznikali z nepotrebných materiálov nachádzajúcich sa v kope sute, prípadne boli vybrané zaujímavé diela pracujúce s princípmi udržateľného prístupu a recyklácie materiálov z rôznych oblastí vizuálnej kultúry: socha, inštalácia, perfomance, architektúra, odevný dizajn, šperk.

Tematickú výstavu Umenie pre Klímu pripravili pre galériu Zborovňa Lenka Kukurová a Diana Klepoch Majdáková. Umenie pre klímu je kontinuálny umelecko-aktivistický projekt zameraný na ekologické témy, predovšetkým na ťažbu hnedého uhlia. Väčšina vystavených diel bola realizovaná v rámci Klimakempu v lete 2018 v Louce u Litvínova. Klimakemp je aktivistický tábor organizovaný hnutím Limity jsme my v Českej republike. Jeho cieľom a aj cieľom umeleckého projektu je prispieť ku koncu doby uhoľnej a k budúcnosti bez fosílnych palív. Umelecké diela boli vytvorené pre verejný priestor a boli prezentované buď rámci kempu alebo v súvislosti s priamou akciou. Realizácia umeleckých diel bola často spojená s „monitorovaním“ Políciou Českej republiky.