Výstavy 2018 | Festival NASUTI

Nasuti a Umenie pre klímu

Umelecký program festivalu NASUTI v roku 2018 bezprostredne reagoval na tému využitia nepotrebného materiálu v areáli Novej Cvernovky a zároveň si všímal umelecký rozmer ekologického (klimatického) hnutia. Bol tvorený v spolupráci s prizvaným medzinárodným kurátorským a odborným tímom, organizáciami i jednotlivcami (Reuben a Maja Fowkes, Mads Floor Andersen, Diana Klepoch Majdáková, Lenka Kukurová).

Umelecký program festivalu NASUTI v roku 2018 bezprostredne reagoval na tému využitia nepotrebného materiálu v areáli Novej Cvernovky a zároveň si všímal umelecký rozmer ekologického (klimatického) hnutia. Bol tvorený v spolupráci s prizvaným medzinárodným kurátorským a odborným tímom, organizáciami i jednotlivcami (Reuben a Maja Fowkes, Mads Floor Andersen, Diana Klepoch Majdáková, Lenka Kukurová). Zámerom prvého ročníka festivalu bolo zvýšiť povedomie o využití odpadu ako zdroja (princípoch obehového hospodárstva) a o aktuálnych trendoch zodpovedného prístupu nielen pri tvorivých činnostiach, ale aj v každodennom živote. Umelecké diela postupne vznikali z nepotrebných materiálov nachádzajúcich sa v kope sute, prípadne boli vybrané zaujímavé diela pracujúce s princípmi udržateľného prístupu a recyklácie materiálov z rôznych oblastí vizuálnej kultúry: socha, inštalácia, perfomance, architektúra, odevný dizajn, šperk.

Tematickú výstavu Umenie pre Klímu pripravili pre galériu Zborovňa Lenka Kukurová a Diana Klepoch Majdáková. Umenie pre klímu je kontinuálny umelecko-aktivistický projekt zameraný na ekologické témy, predovšetkým na ťažbu hnedého uhlia. Väčšina vystavených diel bola realizovaná v rámci Klimakempu v lete 2018 v Louce u Litvínova. Klimakemp je aktivistický tábor organizovaný hnutím Limity jsme my v Českej republike. Jeho cieľom a aj cieľom umeleckého projektu je prispieť ku koncu doby uhoľnej a k budúcnosti bez fosílnych palív. Umelecké diela boli vytvorené pre verejný priestor a boli prezentované buď rámci kempu alebo v súvislosti s priamou akciou. Realizácia umeleckých diel bola často spojená s „monitorovaním“ Políciou Českej republiky.

Umelecké diela a performance

Lucia Luptáková (SK-NL)

Mads Floor Andersen (DK)

Ľubo Mikle (SK)

Tomasz Szrama (PL-FIN)

Polonca Lovšin (SI)

Juraj Hariš (SK)

FRL (SK) - Nina Marčeková

llah van Oijen a Andrea Ďurianová (SK)

Umenie pre Klímu

Ovidiu Anton (AT)

Elisabeth Gerdeman (DE/USA)

Michael Hahn (DE)

Markus Hiesleitner (AT)

Oto Hudec (SK)

Michal Kindernay (CZ)

Ibra Ibrahimovič (CZ)

Oliver Ressler (AT)

Pavel Sterec (CZ)

Martin Zet (CZ)

Kurátorská spolupráca

Diana Klepoch Majdáková (SK)

Maja a Reuben Fowkes (SI-GB)

Mads Floor Andersen (DE)

Lenka Kukurová (SK-CZ)

Zuzana Duchová (SK)