Tomasz Szrama - (Deadly) Wounded Art Sneaks Into The Gallery - Festival NASUTI

Tomasz Szrama – (Deadly) Wounded Art Sneaks Into The Gallery

Sobota, 19.11., 16.30 – 17.30

Tomasz Szrama sa na festivale NASUTI predstavil už v otváracom ročníku 2018. Jeho performance Social Encounters of Despair patrila ku kľúčovým dielam festivalu. Preukázal v nej svoju schopnosť začleniť miestny kontext do svojho umeleckého myslenia a vytvoriť site-specific dielo za pár dní. Pri tvorbe programu tohtoročného festivalu venovaného DIVOČINE bolo Szramovo vystúpenie vybraté aj kvôli jeho schopnosti zapojiť do procesu divákov a rýchlo reagovať na meniace sa podmienky. Tým, že sa ako performer zaujíma o hraničné situácie a v nich zasadené ľudské interakcie a skúmanie vlastného prežívania, bude pre našu tohtoročnú tému zásadným elementom. Vo svojej performance (Deadly) Wounded Art Sneaks Into The Gallery  spracovával tému umelcovej prítomnosti, postavenia a funkcie v spoločnosti, jeho možností ovplyvniť chod vecí, či hľadanie odpovedí v eskapizme v podobe návratu k prírode, zasadenia svojho umenia mimo civilizácie a umeleckých inštitúcií.

Tomasz Szrama (nar. 1970 v Poľsku) absolvoval Akadémiu výtvarných umení vo Wroclawi v Poľsku v roku 1998. V súčasnosti žije v Helsinkách vo Fínsku. Szrama sa pohybuje medzi viacerými umeleckými disciplínami ako fotografia, video a procesuálna tvorba. Bez ohľadu na médium, dominantným motívom je preňho používanie vlastného tela a performance, ktorým sa venuje od roku 1995. Charakteristickým znakom jeho tvorby je zapojenie divákov, aktívna účasť publika a improvizácia. Takáto stratégia zakotvuje jeho diela do tradície chápania performance art ako procesuálneho umenia, kde je podstatný samotný moment tvorby. Jeho tvorba sa dotýka tém cestovania, dôvery v medziľudské vzťahy a stále prítomnej možnosti osobného zlyhania.