Tomasz Szrama - Social Encounters of Despair - Festival NASUTI

Tomasz Szrama – Social Encounters of Despair

Saturday, 19.11.2022, 4.30pm – 5.30pm

Tomasz Szrama presented himself at the NASUTI festival already in the opening year of 2018. His performance Social Encounters of Despair was one of the key works of the festival. In it, he demonstrated his ability to incorporate the local context into his artistic thinking and create a site-specific work in a few days. During the creation of the program of this year’s WILDERNESS festival, Szram’s performance was also chosen because of his ability to involve the audience in the process and to react quickly to changing conditions. The fact that as a performer he is interested in borderline situations and the human interactions embedded in them alongside with examination of his own experience, his piece will be a fundamental element for our theme this year.

Tomasz Szrama (nar. 1970 v Poľsku) absolvoval Akadémiu výtvarných umení vo Wroclawi v Poľsku v roku 1998. V súčasnosti žije v Helsinkách vo Fínsku. Szrama sa pohybuje medzi viacerými umeleckými disciplínami ako fotografia, video a procesuálna tvorba. Bez ohľadu na médium, dominantným motívom je preňho používanie vlastného tela a performance, ktorým sa venuje od roku 1995. Charakteristickým znakom jeho tvorby je zapojenie divákov, aktívna účasť publika a improvizácia. Takáto stratégia zakotvuje jeho diela do tradície chápania performance art ako procesuálneho umenia, kde je podstatný samotný moment tvorby. Jeho tvorba sa dotýka tém cestovania, dôvery v medziľudské vzťahy a stále prítomnej možnosti osobného zlyhania.