Umenie a eko-aktivizmus - Festival NASUTI

Umenie a eko-aktivizmus 21.9.2018, 17.00

Maja and Reuben Fowkes, Oto Hudec
Moderuje: Diana Klepoch Majdáková

Umenie, ekológia a aktivizmus. Dá počas ekologickej krízy pozitívne pôsobiť umením? Je eko-umenie len reagovaním na aktuálne témy, alebo môže mať aj reálny dopad? Je potrebné (a vhodné) tvoriť umenie, keď planéta kolabuje? Nakoľko je udržateľná sama umelecká tvorba? Potrebuje (eko-)aktivizmus umenie, alebo umenie (eko-)aktivizmus?