Tma - Festival NASUTI

Tma

Štvrtý ročník festivalu Nasuti bude pracovať s TMOU ako fenoménom prírodným, ale aj umeleckým. Ako v prvých troch ročníkoch, opäť sa ocitneme na priesečníkoch umenia a vedy.

V súčasnosti nás trápi nielen nežiadúci výsledok nadprodukcie tovarov, ale aj nadprodukcia niečoho, čo vyzerá byť zdanlivo nehmotné a pozitívne – svetlo. Nadmerné osvetlenie je vlastne esenciou nadprodukcie, núti k neustálej činnosti a aktivite. Tma je však esenciálne dôležitá pre naše prežitie a stáva sa veľkým problémom, že stále viac mizne. Svetelný smog je seriózny ekologický problém súčasnej doby. Je známe, že spôsobuje ťažkosti so spánkom, stratu rovnováhy pri tvorbe hormónu melatonín. Na spánkovú depriváciu sa viaže celý rad civilizačných chorôb od depresií po vysoký tlak.

Pre svetelný smog nevidieť oblohu a hviezdy – nevidno nad svoje horizonty, metaforicky, ani doslovne. Mnohé druhy chrobákov si už nedovidia na cestu, pretože prirodzene svoju činnosť orientovali podľa odrazu mliečnej dráhy. Tú je ale vidno len pri zachovaní prirodzenej tmy v prírode. Keď nastane vychýlenie z rovnováhy života hmyzu, naruší sa tým celý ekosystém – opeľovania, výživa zvierat i ľudí…

Ročné obdobia v miernom pásme sú charakterizované inou dĺžkou slnečného dňa. Pri honbe za jej predlžovaním zabúdame na tmu a jej nenahraditeľné dobré vlastnosti. Modré svetlo bliká z displejov smartfónov v podstate neustále a pri tom je známe, že väčšina živých organizmov má 24 hodinový cirkadiánny rytmus, ktorý je založený vyslovene na striedaní tmy a svetla. Pri meraní hodnoty luxov v exteriéri a interiéri počas dňa boli tiež zistené dramatické rozdiely. K zdravšiemu spánku ľudí i zdravým cyklom ostatných živých organizmov prispieva jednak nočná tma a tiež denné vystavovanie sa rozumnému množstvu slnečného jasu. Životy strávené v interiéroch kancelárií a áut sa podpíšu na kvalite zdravia.

Rovnováha extrémov, harmónia rôznych štádií prírodných javov je vychyľovaná viacerými nebezpečnými smermi. Riešenie opäť neprichádza ľahko a nie je univerzálne aplikovateľné. Na zdravý život a fungovanie potrebujeme poznať a dodržiavať celý rad princípov v správnom kontexte. Nedá sa vyslovene zakázať LED osvetlenie, nedá sa odsťahovať do Polonín. Nedá sa vrátiť do preindustriálnej doby, dá sa s postindustriálnymi nástrojmi zaobchádzať rozumnejšie. Veríme, že festival Nasuti IV s podtitulom TMA vnesie do tejto témy viac svetla.