PREDNÁŠKA: Diana Klepoch Majdáková: Umenie v klimatickej kríze - ekologické myšlienky a apely v umení na Slovensku. - Festival NASUTI

PREDNÁŠKA: Diana Klepoch Majdáková: Umenie v klimatickej kríze – ekologické myšlienky a apely v umení na Slovensku.

Môže mať umenie vznikajúce na Slovensku vplyv na veľké rozhodnutia týkajúce sa celej planéty? Kde končí ochrana prírody a začína politická akcia? A ako s tým súvisí umelecká tvorba? Aké podoby a úspechy má umelecký aktivizmus na Slovensku? Krátky exkurz do histórie ekologicky motivovaného umenia tvoreného na Slovensku. Súčasné centrá kultúry motivovanej, inšpirovanej a vznikajúcej v súlade s prírodou.