Nasuti pre deti - Festival NASUTI

Nasuti pre deti

Čo sa vám prvé vybaví, ak ucítite vôňu čerstvo pokosenej trávy? Alebo sladké tóny vanilky. A čo sa deje s vašimi pocitmi, ak bruškami prstov prechádzate po kovových šróbikoch? Cítite sa bezpečnejšie pri dotyku hodvábnej látky? Aký obraz vo vašej mysli komponuje vaša fantázia? Dokážete túto zvizualizovanú skúsenosť namaľovať na papier? Alebo je pre vás prirodzenejšie emóciu vymodelovať do hliny?

 

Predstavte si na chvíľu, že ste prišli o zrak. Písmená a vety, ktoré práve čítate sú len neidentifikovateľnou hmlou. Informáciu o svete však vieme vnímať aj inak ako len vizuálnymi vnemami či racionálnym poznaním. To najdôležitejšie a najsilnejšie, čo sa nás v živote dotýka často ani nevieme konkretizovať slovami. Možno práve preto sú rôzne druhy umenia vhodnejším nástrojom na vyjadrenie hlbšieho poznania o svete. Aktivity pripravené pre festival NASUTI ponúknu situácie, kedy môžete vy aj vaše deti rozvíjať všestranne svoje zmysly.

 

Tvorivé aktivity pre deti založené na poznávaní neviditeľného sveta povedie lektorský tím absolventov z katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity v Trnave. Michaela Košútová Guillaume je vysokoškolskou pedagogičkou VU so špeciálnym zameraním na arteterapiu. Linda Blahová a Tomáš Benadik, absolventi animácie výtvarného umenia, sa zameriavajú na sprostredkovanie súčasného umenia formou zážitkových aktivít a tvorivých workshopov. Pre festival NASUTI pripravili ihrisko pre aktiváciu všetkých ľudských zmyslov.

 

PROGRAM
Zóna dotyku a čuchu – aktívne s lektormi od 10:00 do 12:00, voľne prístupné ako detský kútik do 18:00
miesto: domček vedľa koniarne

 

Vôňové a materiálové hádanky – poznávačka materiálov a vôní ukrytých v nádobách prostredníctvom čuchu a hmatu
Hra haptického pexesa pre nevidiacich Memonik
Tvorba ekosystému – ostrova pre ľudí bez zraku.
Deti si podľa šablón vytvoria rôzne druhy zvierat a rastlín, žijúcich na planéte Zem a lepením dostupných materiálov (ryža, mak, páperie, piesok, vlna) im prisúdia čo najvernejšiu podobu porovnateľnú s ich kožou či povrchom. Lepením a pridávaním vrstiev vytvoria spoločný reliéfny ekosystém – ostrov rôznorodých druhov, tvarov a povrchov, ktoré možno následne čítať a interpretovať so zaviazanými očami.
Modelovanie a hra s hlinou
Hlina je najprirodzenejším materiálom ktorý spolu s pieskom, cestom alebo snehom od najstarších čias podnecovali ľudskú fantáziu a umožňovali prejaviť prirodzenú túžbu meniť, premieňať, vtláčať svoj obrys… Bezprostredná tvárnosť hliny dáva priechod emóciám a pudovému prežívaniu a prináša celkový uvoľňujúci efekt. Naviac stimuluje jemnú motoriku, vnímanie a vyvolávanie obsahov dlhodobej pamäte.
Ako by vyzeralo svetlo, zvuk či melódia, ak by sme ho mohli vymodelovať?

 

Zóna senzomotoriky
miesto: vonku pred koniarňou + prízemie výstavy Artrooms
12:00 – 13:00 prekážková dráha
Deti aj dospelí budú mať možnosť vyskúšať si orientáciu v priestore cez poznávaciu prekážkovú dráhu so zaviazanými očami s pomocou navigácie prostredníctvom hmatových podnetov lektorov. Súčasťou dráhy je aj poznávanie sochárskych umeleckých diel z prebiehajúcej výstavy prostredníctvom hmatu.

 

Zóna zvuku a hudby
miesto: vonku pred koniarňou/ v prípade zlého počasia vnútri v domčeku
14:00- 16:00 Výroba hudobných nástrojov z odpadových a kuchynských materiálov
spoločná tvorba Zvukodiela – priestorovej zvukovej inštalácie, či spoločného zvukového diela na základe úloh – napr. zvukové vyjadrenie radosti, čistoty, tmy.
16:00 – 17:00 Hudobný workshop so Samčom Bratom Dážďoviek a Vlčou Mačicou
Zvuk sa vo vode šíri štyrikrát rýchlejšie, ako vo vzduchu. Je veľa spôsobov, akými sa môžeme fyzicky stýkať s vodou, a nechať ju vydávať rozličné zvuky, a my si viacero takých vyskúšame. Samozrejme, potrebujeme na to aj nejaké pomôcky, ale aby sme neplytvali, tak skúsime si ich sami vytvoriť z toho, čo nájdeme v areáli. Koniec koncov, hudba je tvorená počúvaním, stačí byť vymýšľavý a pozorný, a pôjde to samo.