Jonáš Gruska – zvuková performance - Festival NASUTI

Jonáš Gruska – zvuková performance

Koncert potme.

Jonáš Gruska študoval na Sonologickom ústave v Haagu a na Hudobnej akadémii v Krakove. Jeho hlavným zameraním sú chaotické a polymetrické rytmy, nekonvenčné ladenie, skúmanie psychoakustických vlastností zvuku a nahrávania v teréne. Vytvoril niekoľko site-specific zvukových inštalácií, založených na rezonančných vlastnostiach priestorov a materiálov. Organizuje workshopy o sonifikácii, nahrávaní v teréne, elektromagnetickom počúvaní a programovaní pre umelcov. Je tvorcom Elektrosluchu – elektromagnetického načúvacieho zariadenia. 

Foto: Pieter Kers