Garbage gobblers s Natur-packom - Festival NASUTI

Garbage gobblers s Natur-packom

Tabletová hra Garbage Gobblers (Pojedači odpadkov), ktorej cieľom je viesť deti k vnímaniu dôležitosti triedenia a recyklácie vo vzťahu k životnému prostrediu. Hlavnými postavami boli bytosti predstavujúce jednotlivé kontajnery na triedený zbera úlohou hráča je vhadzovať do nich ten správny druh odpadu.