DISKUSIA: Svetelný smog - Festival NASUTI

DISKUSIA: Svetelný smog

Pavol A. Dubovský, hlavný pozorovateľ na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle
situovanom v Parku tmavej oblohy Poloniny, momentálne PR manažér v cezhraničnom
projekte “Karpatská hviezdna cesta” riešiacom problematiku svetelného
znečistenia vo vybraných regiónoch Slovenska, Ukrajiny a Maďarska.

Matej Pok, Centrum vedecko-technických informácií SR, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Diskusia k premietnutému filmu a ďalšie aspekty témy svetelného znečistenia.

Celosvetový problém svetelného znečistenia exponenciálne narastá každým rokom, zatiaľ však nemá reálne riešenie. Problém, ktorý negatívne ovplyvňuje život zvierat i rastlín, prácu astronómov, no najviac ovplyvňuje zdravie každého z nás. Svetelné znečistenie je ďalším typom znečistenia planéty, no na rozdiel od plastového znečistenia alebo emisií CO2, nie je stredobodom pozornosti médií.