Diskusia / Divočina na ulici - Festival NASUTI

Diskusia / Divočina na ulici

Art café, sobota 19.11., 13.00 – 14.30

Streetart, alebo v preklade pouličné umenie je vizuálne umenie vytvorené na verejných miestach, viditeľné pre verejnosť. Môže si verejnosť na verejných priestranstvách robiť čo chce? Jeden z hlavných rozdielov medzi takzvanou komerciou, reklamným, insitným a aktivistickým umením a pôvodným graffiti spočíva najmä v posolstve. Umenie má zväčša za cieľ vyvolať u širokej verejnosti zamyslenie. Do centra pozornosti street artu sa dostala aj otázka povolenia, keďže graffiti sa zvyčajne robí nelegálne, zatiaľ čo street art môže byť výsledkom dohody alebo dokonca objednávky. Je lepšie keď tieto procesy ulice prebiehajú živelne, alebo riadene? Keď riadiť umenie ulice, tak ako? Porozprávame sa s kurátormi a kurátorkami, pamiatkármi a pamiatkárkami.

Diskutujú Katarína Terao Vošková a Adrián Kobetič , moderuje Zuzana Duchová

Katarína Terao Vošková je architektka-pamiatkarka. Venuje sa vzdelávaniu v oblasti ochrany, prezentácie a obnovy pamiatok a vedecko-výskumným projektom na Ústave teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Žije a pôsobí v Banskej Štiavnici, kde sa dlhodobo venuje záchrane a koordinácii obnovy banskoštiavnickej Kalvárie. Je editorkou a spoluautorkou viacerých publikácií a monografií, prezentujúcich kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice a okolia, kurátorkou a autorkou troch stálych expozícií prezentujúcich históriu a súčasnosť barokovej Kalvárie.

Mgr. Adrián Kobetič (*1995) študoval dejiny a teóriu umenia a architektúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne a na Pontificia Università Gregoriana v Ríme. Po skončení štúdia pracoval ako kurátor v Nitrianskej galérii. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením, v rámci ktorého pripravil viacero výstavných projektov. V súčasnosti pracuje ako mestský kurátor v Trnave a zároveň je doktorandom na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Žije v Trnave.