Výstavy 2020 - Festival NASUTI

Umenie NASUTI 2020

Attack Decay Sustain Release: Amalia Roxana Filip, Jan Nálepa, Boris Vitázek a Gabriela Zigová / Umenie v suťoparku: Woven (Danica Pišteková, Veronika Trnovská, Marianna Maczová a Anna Cséfalvay) a Juraj Hariš.
Kurátorky: Diana Klepoch Majdáková a Zuzana Duchová

Výstavný projekt Attack Decay Sustain Release vznikol pre festival NASUTI v Novej Cvernovke reagujúc na jeho tohtoročnú hlavnú tému “degrowth”. V rámci festivalu v parku Novej Cvernovky vznikli nové diela pracujúce s pozostatkami bývalej sute po rekonštrukcii bývalej chemickej priemyslovky ...

ATTACK DECAY SUSTAIN RELEASE

Výstavný projekt Attack Decay Sustain Release vznikol pre festival NASUTI v Novej Cvernovke reagujúc na jeho tohtoročnú hlavnú tému “degrowth”.

Pojem prevzatý zo syntetickej hudobnej produkcie opisuje dynamický priebeh zvuku a je symbolickou paralelou organického životného cyklu, ktorý môže (ale aj nemusí) byť odpoveďou na súčasné dianie pravdepodobne smerujúce k civilizačnému kolapsu.

Na výstave spolupracovali Amalia Roxana Filip, Jan Nálepa, Boris Vitázek a Gabriela Zigová pod kurátorským vedením Diany Klepoch Majdákovej. Ide o site-specific výstavný projekt, environment pozostávajúci z objektov a zvukovo-svetelných inštalácií.

Zámerom bolo vytvoriť autonómne, v čase sa vyvíjajúce prostredie, situáciu spájajúcu prírodné s umelým, zvuk s vizuálnym vnemom, organické procesy s technologickými, motív deštrukcie s opätovným vznikom, senzuálny zážitok so spracovaním a prijatím vedeckých faktov.

V projekte bol nasledovaný princíp zrovnoprávnenia všetkých súčastí organických i anorganických procesov a ich zlúčenie do jedného nekonečného cyklu, v ktorom na konci dominantný prvok zaniká a dáva tak priestor novému. Motív, ktorý môže byť pre človeka a jeho éru rovnako zničujúci, ako oslobodzujúci.

UMENIE V SUŤOPARKU

Festival predstavil diela architektonického zoskupenia Woven (Danica Pišteková, Veronika Trnovská, Marianna Maczová a Anna Cséfalvay) a Juraja Hariša pracujúce s pozostatkami bývalej sute po rekonštrukcii bývalej chemickej priemyslovky.

Okrem toho, že nedávno získalo CEZAAR-a, postavili Woven architektky najväčší hmyzí mrakodrap v Novom meste. Dekoratívno-funkčný záhradný mobiliár vznikol zo suti, väčšinou z materiálu zo stropov budovy bývalej chemickej priemyslovky. Komorná pandemická kolaudácia "hmyzodomu" v areáli Novej Cvernovky prebehla 5. novembra 2020. Participoval aj pavúk Imro.

Ďalší záhradný objekt predstavil model "suťochodníčka" vytvoreného z bývalého stavebného materiálu bývalej chemickej priemyslovky. Viac o celom procese na webe sutnapark.sk . Autormi modelu Suťechá sú Juraj Hariš a Matúš Kurdel.