Program 2021 | Stránka 2 z 3 | Festival NASUTI

Program 2021

Umenie a eko-aktivizmus 21.9.2018, 17.00

Maja and Reuben Fowkes, Oto Hudec
Moderuje: Diana Klepoch Majdáková

Umenie, ekológia a aktivizmus. Dá počas ekologickej krízy pozitívne pôsobiť umením? Je eko-umenie len reagovaním na aktuálne témy, alebo môže mať aj reálny dopad? Je potrebné (a vhodné) tvoriť umenie, keď planéta kolabuje? Nakoľko je udržateľná sama umelecká tvorba? Potrebuje (eko-)aktivizmus umenie, alebo umenie (eko-)aktivizmus?

Zelená architektúra 13.00 - 15.00, sála

Peter Szalay, Filip Gulan a Samuel Csader (Corwin), Matúš Čupka, vedúci Oddelenia životného prostredia a dopravy, Mestská časť Bratislava-Rača, Andrej Kovarík, splnomocnenec pre životné prostredie a zeleň, Bratislava, moderuje Boris Meluš.

Zelené stavby, zelené mestá, manažment odpadu, predchádzanie jeho vzniku, zmiernenie klimatickej krízy a ďalšie výzvy “zeleného” stavebníctva a architektúry. Ako stavať, rekonštruovať a búrať ekologicky? Ekologické myslenie súčasnosti budeme konfrontovať s utopickými víziami z 1. polovice 20. storočia.

Necessizmus: zabudnutá utópia či potenciálny vzor? „Mohutná obnova a tvorba přírodních hodnot musí zaujmouti nepoměrně důležitější místo než dosavadní nadměrná tvorba a výroba statků umělých.“ Túto aktuálne znejúcu myšlienku napísal len dva roky po druhej svetovej vojne český architekt a teoretik Ladislav Žák. Jeho publikácia Obytná krajina, z ktorej citát pochádza, patrí k prvým teoretickým prácam regionálneho plánovania v Československu, urbanistickej disciplíny, ktorá je dnes symbolom technokratickej exploatácie krajiny a metaforou antropocénnej súčasnosti. Prednáška však nebude len archeológiou environmentálnych myšlienok modernizmu, ale má za ciel diskutovať súčasnú situáciu a potenciáli architektúry a urbanizmu v dobe klimatickej zmeny.

Človek v ére klimatickej krízy 17.00 - 19.00, sála

Lukáš Likavčan, Veronika Kolejáková, Ondrej Podstupka, moderuje Ľubica Segečová a Oto Hudec, alternuje Boris Meluš

Zvládneme to?

Na klimatickú zmenu ako na žitý fakt si postupne zvykáme všetci. Reagujeme však rôzne. Ignorácia, popieranie alebo aspoň bagatelizácia problému sa zdajú byť najrozšírenejšou metódou vyrovnávania sa s novou realitou. Postupne sa však stále častejšie medzi ľuďmi objavuje aj fenomén environmentálneho žiaľu. Zrejme žiadna z predchádzajúcich generácií sa ešte nemusela vyrovnávať s tak blízkou a nezvratnou hrozbou pre celé ľudstvo. Ako o tejto novej realite hovoriť a písať v médiách tak, aby stimulovala ku zmene a nie k paralýze, popieraniu a pasivite.

Suť naša každodenná 22. 9. 2018, 15.00

Boris Belan, Juraj Hariš, Martin Šichman, Petra Cséfalvayová, Hana Ovesná, Petr Kvanta
Moderuje: Bohdan Smieška

Ako vznikla kopa suti na dvore Novej Cvernovky a prečo sa jej nevieme (či nechceme len tak) zbaviť? Aké sú možnosti využitia sute ako stavebného materiálu? Kam sa vyváža nepotrebný materiál a ako končí? Ktoré časti sute majú hodnotu a ktoré sú nepotrebným materiálom? Čo robiť, aby sme predchádzali vzniku podobných situácií do budúcnosti?

Vladimir Us 11.-12.00

prezentácia rezidenta projektu Reaktor - kurátor Vladimír Us

1300km do Novej Cvernovky na bicykli

Kurátor Vladimír Us vyrazil z Moldavska do Bratislavy na bicykli. Celú cestu absolvoval sám, bez sprievodných áut, zdravotníkov a policajnej eskorty. Vladmir Us (1980) je umelec a kurátor z moldavského Chișinău. Je zakladajúcim členom združenia mladých umelcov Oberliht. Študoval umenie, kurátorské štúdiá, kultúrny manažment a kultúrnu politiku v Chișinău, Grenobli a Belehrade. Vo svojich posledných prácach a projektoch skúma procesy transformácie verejného priestoru v post-sovietskych mestách a venuje sa konceptualizácii alternatívnej siete verejných priestorov v Chișinău.

Suťošperk 22.9.2018, celý deň, FRL - prízemie

Fashion recycle lab (SK) - Nina Marčeková, Illah van Oijen a Andrea Ďurianová (SK)

Obsah sute je rôznorodý. Okrem úlomkov očakávaných stavebných materiálov autorky nachádzali mnohé ďaľšie aj nové materiály alebo rozbité časti rôznych predmetov, ktoré sa dali alebo nedali iden- tifikovať. Pracovali s ich farbamim, štruktúrami aj samostatnými kusmi. Vybrané vzorky jednotlivých materiálov spracovali do podoby šperkov. Túto formu si vybrali nielen z hľadiska zvládnuteľnej mierky práce s materiálom. Šperk je tiež nositeľom hodnoty, ktorú sa pokúsili zo sute vyťažiť. A to nielen ukážkou rôznorodosti materiálov, ale aj pozornosťou a spracovaním, ktoré túto hodnotu vytvárajú.

Zaštopkaj si nervy s Martinou Marekovou Kuipers (Bartinki) 22.9.2018, 13.00 - 15.00, Kabinet pomalosti

Umenie zaplátať dieru alebo terapia s dreveným hríbikom. Workshop je určený pre dospelých aj deti a prebiehal v príjemnom a hlavne pokojnom prostredí Kabinetu pomalosti v Novej Cvernovke v Bratislave. 

Radim Labuda – Umelec v post-praxi, O symbiotickej realite.

Performatívna prednáška s polievkou.

Radim Labuda posledné roky vystupuje pod ironickým a vedome protirečivým označením umelec v post-praxi. Rezignoval na obvyklé činnosti, ktoré sa očakávajú od umelcov ako dokumentácia, sebaprezentácia, rezignoval na portfólio, na rezidencie, na snahu vystavovať v galériách, skrátka na budovanie kariéry, pretože – na čo bude komu umelecká kariéra na mŕtvej planéte? Miesto vytvárania umenia venuje umelec v post-praxi svoj čas improvizovaným špekulatívnym prednáškam, v ktorých skúma predpoklady a možnosti umenia v čase globálneho environmentálneho kolapsu s cieľom vtiahnuť publikum do procesu kritického premýšľania.

Tentokrát sa rozprávanie bude točiť okolo symbiotických vzťahov v ekosystémoch, okolo biologického pôvodu altruizmu a lásky, okolo patológií kapitalistickej mytológie súperenia a dominancie. Na ceste nám pomôžu myšlienky Jakoba von Uexküll, Georgea Batailla, Tima Mortona, Donny Haraway a nebudeme sa zdráhať použiť ani prekliateho nihilistu Nicka Landa. A ak sa vám nebude pozdávať intelektuálna strava, tak to istí polievka, tentokrát výlučne zo zachráneného jedla. Ešte nevieme, čo to bude, necháme sa všetci prekvapiť.

Prezentácia Ekoboardu 15.00 - 16.00

Architekt a vývojár Martin Šichman nám svojou prezentáciou za platformu ECOboaRD, ktorá vznikla popri rekonštrukcii bývalej strednej chemickej školy v ktorej dnes sídli Nadácia Nová Cvernovka. Predstaví technologické a predovšetkým ekologické prístupy – recykláciu odpadu, kompostovanie, zadržiavanie a opätovné využívanie dažďovej vody, budovanie permakultúrnych záhrad, ako energeticky a predovšetkým efektívne vykurovať a zároveň monitorovať vykurovanie budovy, v ktorej sídlia ateliéry, tienenie počas letných dní a iné riešenia.

Odpadové “Človeče, nehnevaj sa!” s Natur-packom

Originálna hra prostredníctvom ktorej sa hráči naučia, ako správne triediť odpady a zistia, čo sa s nimi deje v procese recyklácie.