Program 2021 - Festival NASUTI

Štvrtý ročník festivalu Nasuti bude pracovať s TMOU ako fenoménom prírodným, ale aj umeleckým. Ako v prvých troch ročníkoch, opäť sa ocitneme na priesečníkoch umenia a vedy.